Personvernerklæring Erik Arnesen Bryn AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Erik Arnesen Bryn AS samler inn og bruker personopplysninger.

Erik Arnesen Bryn AS, ved daglig leder, er  behandlingsansvarlig  for virksomhetens  behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Behandling av personopplysninger på våre nettsteder: blogg.eabryn.no | eabryn.no

skadeverksted.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Erik Arnesen Bryn AS sin behandling av personopplysninger på våre nettsteder, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, sende inn et skjema/e-post eller benytte vår chat. Behandlingsgrunnlaget er samtykke  fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift og utvikling av nettsted, lagres på egne servere. Det er kun oss og de relevante leverandørene som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom oss og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles. Våre leverandører skal ikke dele dette med tredjepart.

All behandling av personopplysninger (som innsamling, registrering, lagring, utlevering) er underlagt særskilte regler. Vi er ansvarlige for å behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende regler.

Under finner du informasjon om følgende:

 1. Hva skjer med dine data når du kontakter oss
 2. Hva skjer med informasjon vi får om deg når du bruker våre nettsider – informasjonskapsler / cookies
 3. E-post , chat og telefon
 4. Mitt Bilhold-appen
 5. Hvem deler vi informasjonen med og kan de bruke den
 6. Hvor lenge blir opplysninger om deg lagret
 7. Deling av innlegg fra blogg.eabryn.no
 8. Dine rettigheter
 9. Slik kan du henvende deg for å få utlevert eller slettet dine opplysninger

1.Når du kontakter oss

Når du kontakter oss via skjema, e-post, chat eller telefon, vil vi lagre din henvendelse inkludert kontaktinformasjon. Vi bruker denne informasjonen kun til å kontakte deg angående det du har oppgitt i henvendelsen.

Erik Arnesen Bryn benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av et kundeforhold logges i vårt CRM-system. Korrespondanse vil som hovedregel oppbevares i 5 år før sletting, da våre varer som oftest har en reklamasjonsfrist på 5 år. Vi har databehandleravtale med Moller Mobility Group (Leverandør/eier av vårt CRM-system) som stadfester forpliktelse til å følge gjeldende lovgivning for personvern.

Erik Arnesen Bryns medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

2.Opplysninger vi får gjennom bruk av nettsidene | Informasjonskapsler / cookies

Erik Arnesen Bryn samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsteder. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Vi bruker analyseverktøyene til Google Inc («Google») på nettside og blogg, informasjonen lagres hos Google. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre aktører. Du kan lese mer om hvordan Google bruker infomasjonen fra nettstedet vårt her:

Hva er en informasjonskapsel eller cookies?

Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, telefon eller nettbrett når du besøker et nettsted. Cookiene hjelper nettstedet til å huske dine innstillinger (eksempelvis brukernavn, språk, tekststørrelse og andre forhåndsvalg) for en viss periode. Coockies brukes også for å forbedre funksjonalitet, til å samle informasjon for analyseformål eller for markedsføringsformål. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du, som bruker, både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Du aksepterer vår bruk av cookies ved aktivt samtykke via vår leverandør Cookiebot. Forny ditt samtykke her.

Bruk av Facebook pixel: sporing på Facebook, Instagram, Messenger Instant Articles og Audience Network.

Facebook står som eier av Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene. En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene (cookies) som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil.

Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov. Ved bruk av Facebook i forbindelse med annonsering vil Facebook i de aller fleste tilfeller være behandlingsansvarlig.

Det er dog noen unntak: Bruk av Facebook Lead Ads, et verktøy for å samle inn epostadresser via Facebooksidene, der både Facebook og Erik Arnesen Bryn vil være behandlingsansvarlige. Dersom Erik Arnesen Bryn vil ta i bruk dette verktøyet, vil informasjon om brukerens rettigheter være tydelig angitt i annonsen hvor brukeren frivillig legger fra seg persondata. Opplasting av eksisterende e-postlister for målrettet annonsering på Facebook. Dersom Erik Arnesen Bryn vil bruke dette verktøyet vil det kun være rettet mot potensielle kunder som frivillig har gitt sitt samtykke til dette.

3. E-post, chat og telefon

Erik Arnesen Bryn benytter e-post som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av e-postutveklsing som skjer som en del av et kundeforhold logges i vårt CRM-system (se punkt 9). Korrespondanse vil som hovedregel oppbevares i 5 år før sletting, da våre varer som oftest har en reklamasjonsfrist på 5 år. Vi har tredjepartsavtale med Moller Mobility Group som stadfester forpliktelse til å følge gjeldende lovgivning for personvern. Ta kontakt med kundesenter Moller Mobility Group her, dersom du har spørsmål om dine personopplysninger.

Den enkelte medarbeider i Erik Arnesen Bryn er ansvarlig for å slette e-poster som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kolleger.

Sensitive opplysninger skal ikke sendes med e-post.

Våre telekommunikasjonstjenester leveres av Phonero. Phonero er behandlingsansvarlig etter personvernreglene.

4.Mitt Bilhold-appen

Mitt Bilhold-appen eies og ivaretas av Harald A. Møller / Moller Mobility Group. Dataene skal slettes når kontoen er inaktiv. Kontoen skal anses for å være inaktiv dersom en bruker sletter kontoen eller 24 måneder etter at kontoen sist ble brukt. For henvendelser angående Mitt Bilhold-appen – ta kontakt med kundesenter Moller Mobility Group her

5.Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysninger samlet inn på vårt nettsted med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, som leverandør av IT-systemer, CRM og analyseselskap. Vi inngår avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer dem i å bruke opplysningene til andre formål.

6.Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter: 6 måneder

Korrespondanse 5 år eller så lenge kundeforholdet varer

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

7.Deling av innlegg fra våre nettsteder

Når du deler innlegg fra vårt nettsted på et nettsamfunn, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

8.Dine rettigheter

På visse vilkår kan du be oss om å:

 • Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Gi deg en kopi av de personopplysninger som du har gitt oss
 • Oppdatere dine personopplysninger
 • Slette opplysninger som vi ikke lenger har rettslig grunnlag for å behandle
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi deg opplysninger som du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør
 • Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og endre/trekke ditt samtykke her. Her kan også se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter på våre nettsteder.
 • Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

9.Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller oppdateringer vedrørende opplysninger om deg, kan du kontakte oss på:

Nettstedets eier og kontaktopplysninger

Navn: Erik Arnesen Bryn AS
Org. nr.: 976 547 551
E-post: post@eabryn.no
Telefonnummer: +47 24 03 27 00

Mitt Bilhold: kontakt kundesenter Moller Mobility Group her

*Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Eksempler er navn, adresse, epostadresse, kjøpshistorikk, informasjon om interesser.

Sist oppdatert 22/11-2019